Zakres usług

Kardiologia

Badanie echokardiograficzne (USG, echo serca) Badanie do oceny morfologii mięśnia sercowego, aparatów zastawkowych oraz głównych naczyń krwionośnych. Badanie jest wykonywane z pomiarami doplerowskimi.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) Badanie do oceny czynności elektrycznej mięśnia sercowego (zaburzenia przewodzenia, arytmie).

Badanie RTG klatki piersiowej
Pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia skurczowego metodą dopplerowską.

Diagnostyka i leczenie schorzeń dróg oddechowych i płuc

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc Badanie do diagnostyki i różnicowania w chorobach układu krążeniowego i oddechowego. Diagnostyka m.in. zapaleń płuc, obrzęków kardio i niekardiogennych, odmy, włóknienia płuc.

Popłuczyny z drzewa oskrzelowego Pobranie materiału do badania cytologicznego i bakteriologicznego z dróg oddechowych.

Torakocenteza (punkcja klatki piersiowej)
Perikardiocenteza (punkcja worka osierdziowego)
Abdominocenteza (punkcja jamy brzusznej)

Endoskopia dróg oddechowych

Bronchoskopia i laryngoskopia Badanie endoskopowe wykonywane w znieczuleniu z możliwością pobrania wymazów.

Chirugria ogólna

Zabiegi profilaktyczne - kastracje i sterylizacje psów i kotów

Chirurgia tkanek miękkich m.in.:
- usuwanie kamieni, wyszycie cewki moczowej
- wgłobienie jelit, usuwanie ciał obcych
- sterylizacja przy ropomaciczu
- zamykanie nieprawidłowych połączeń naczyniowych jak zespolenia wrotno-oboczne

Chirurgia onkologiczna m.in.:
- splenectomia
- mastecotmia
- enterectomia
- usuwanie guzów skórnych
- usuwanie guzów tarczycy

Chirurgia górnych dróg oddechowych - plastyka lusterek nosowych
- plastyka podniebienia miękkiego
- korekcja zapadu krtani
- lateralizacja krtani